Home » Geschiedenis

Geschiedenis


Voor het begin van Milaan moeten we teruggaanin de tijd naar circa 600 v.C. Toen werd er de eerste nederzetting gebouwd, als hoofdstad van een Keltische stam uit Gallië, de Insubri. In 222 v.C. veroverden de Romeinen de stad. Zij noemden de stad ‘Mediolanum’ of ‘stad in het midden van de vlakte’. Onder hun bewindt groeide Milaan  uit tot één van de grootste Gallische steden. In de derde eeuw werd het Rijk opgesplitst in twee delen. Vanaf 286 n.C. was Milaan de hoofdstad van het West-Romeinse rijk en ook de woonplaats van de keizer. Het werd na Rome, de tweede belangrijkste stad van het westen.

In 300 n.C overwon Constantijn zijn rivaal én schoonvader Maxentius.  Daardoor werd het christendom in 313 n.C. als de enige echte godsdienst erkend. Milaan ontpopte zich al gauw als een belangrijk religieus centrum. De Bisschop toenmalige  toonde zich in deze ontwikkeling een cruciaal persoon, die meerdere gebouwd heeft.

In 452 veroverde Atilla de Hun de stad. Dit luidde het begin in van een onstuimige periode. Na de Hunnen volgden de Ostrogoten en vervolgens de  Lombarden. Stuk voor stuk toonden zij niet veel  respect voor de normen en waarden van Milaan. Uiteindelijk was het Karel de Grote die orde op zaken stelde. Hij bezette de stad vanaf 774 en voegde haar bij het Frankische rijk.

De eeuwen hierna herstelde Milaan zich en kon ze opnieuw met haar welvaart pronken. Tijdens de Renaissance hadden achtereenvolgens hertogen van de vooraanstaande families Visconti en Sforza de stad in handen. Leonardo da Vinci en de architect Donato Bramante werkten nog in dienst van de Sforza’s.

Vanaf de achttiende eeuw hadden Frankrijk en Oostenrijk en Spanje afwisselend de macht. Onder Napoleon werd Milaan een vooruitstrevende, dominante handelsstad. Halverwege de negentiende eeuw kwamen de Milanezen in opstand, om zich zo uiteindelijk bij Italië aan te sluiten.

In 1919 richtte Mussolini in Milaan zijn fascistische partij op. Als belangrijk handelscentrum had Milaan tijdens de Tweede Wereldoorlog te lijden onder talloze bombardementen. Hele wijken werden vernietigd. Op 26 april werd Mussolini’s lijk opgehangen op de Piazzale Loretto. Na de oorlog werd Milaan volledig heropgebouwd. Nu is het opnieuw hét financiële en industriële hart van Italië.